Hủy
Doanh nghiệp

Thế Giới Di Động xin ý kiến cổ đông thưởng và tạm ứng cổ tức 2014 tỷ lệ 70%

Thứ Năm | 11/09/2014 10:00

Thời gian dự kiến phát hành trong 6 tháng cuối năm 2014.
Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã.MWG) công bố tài liệu trình cổ đông tại đại hội cổ đông bất thường năm 2014 được tổ chức vào sáng mai, 12/9/2014.

Nội dung quan trọng nhất là Hội đồng quản trị trình phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 với tổng tỷ lệ là 70%.

Trong đó, phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tỷ lệ 6,7% và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu tỷ lệ 63,3%.

Tổng số cổ phiếu dự kiến hành thêm là 43,9 triệu đơn vị. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của MWG tăng từ 627 tỷ đồng lên 1.066 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến phát hành trong 6 tháng cuối năm 2014.

Trước khi lên sàn, vào tháng 4/2014, MWG đã thưởng cổ phiếu và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu với tổng tỷ lệ gần 439%.

Về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), Hội đồng quản trị cũng trình cổ đông thông qua phát hành cổ phiếu ESOP với số lượng 5% trên tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành. Việc phát hành ESOP diễn ra sau khi thưởng và tạm ứng cổ tức, nên khối lượng phát hành là 5,33 triệu đơn vị.

Thời gian dự kiến phát hành là trong năm 2014. Giá phát hành không được công bố.

Sau khi hoàn thành phát hành ESOP, vốn điều lệ của MWG tăng lên 1.120 tỷ đồng.

Trong đợt phát hành ESOP vào tháng 9/2013, tổng khối lượng phát hành là hơn 454 nghìn cổ phiếu MWG, tương ứng tỷ lệ trên khối lượng cổ phiếu lưu hành thời điểm đó là 4,32%. Giá phát hành là 91.500 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm, với 50% số cổ phần hạn chế chuyển nhượng trong năm đầu tiên kể từ thời điểm hoàn thành đợt phát hành. MWG sẽ mua lại cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc với giá là 91.500 đồng/cổ phiếu.

Về thưởng hàng năm cho Ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt, quy chế thưởng cổ phiếu thay thế chính sách thưởng bằng tiền nhằm tận dụng nguồn lợi nhuận giữ lại.

Tỷ lệ thưởng cổ phiếu tùy theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa là 5% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Cổ phiếu thưởng bị hạn chế chuyển nhượng tương tự cổ phiếu ESOP.

Hội đồng quản trị trình đại hội Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng các nguồn vốn chủ sở hữu hợp pháp của MWG để thực hiện việc tiếp tục đầu tư và tăng vốn điều lệ tại công ty con CTCP Thế Giới Di Động.

Đại hội cũng thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

Nguồn: MWG
Nguồn: MWG

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật