Hủy
Doanh nghiệp

Thép Việt Ý tiếp tục có lãi gần 4 tỷ đồng quý III/2014

Thứ Năm | 23/10/2014 15:17

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế cũng là con số sau thuế, đạt 15,82 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch năm.
Sau 2 năm thua lỗ liên tiếp với mức lỗ 17,8 tỷ đồng (năm 2012) và 27,79 tỷ đồng (năm 2013), 3 quý đầu năm 2014, Thép Việt Ý (mã.VIS) kinh doanh có lãi trở lại.

Cụ thể, riêng quý III/2014, doanh thu đạt gần 898 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn, nên lợi nhuận gộp đạt gần 60 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 4% lên 7%.

Chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay, giảm từ 42 tỷ đồng xuống 26,6 tỷ đồng, khiến hoạt động tài chính giảm lỗ 38%, còn lỗ 26 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 4 tỷ đồng so với khoản lỗ hơn 36 tỷ đồng cùng kỳ. EPS đạt 79 đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 2.736 tỷ đồng, bằng 89% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế cũng là con số sau thuế, đạt 15,82 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch năm.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng


Tổng nợ phải trả của VIS tới 30/9/2014 là 1.626 tỷ đồng, bằng 72% tổng tài sản. Trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 1.482 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản, tiền mặt giảm 200 tỷ đồng so với đầu năm, xuống 147 tỷ đồng. Hàng tồn kho là 853 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật