Hủy
Doanh nghiệp

Thiết bị y tế Việt Nhật lãi quý II hơn 22 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ

Thứ Tư | 20/08/2014 08:09

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 315,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 33,12 tỷ đồng, tăng lần lượt 31% và 145% so với 6 tháng đầu năm 2013.
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và 6 tháng đầu năm 2014.

Doanh thu thuần quý II/2014 đạt 190 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng tương ứng 13%, đạt 132,34 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp quý này tăng 43%, đạt gần 58 tỷ đồng. Biên độ lợi nhuận gộp đạt 30%.

Doanh thu tài chính quý này giảm mạnh, giảm tới 97% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 0,03 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính giảm 32%. Các loại chi phí quản lý và chi phí bán hàng đều tăng lần lượt 37% và 52%.

Lợi nhuận sau thuế quý II đạt 22 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình nguyên nhân biến động kết quả kinh doanh, công ty cho biết doanh thu tăng ảnh hưởng chủ yếu từ công ty mẹ, một số dự án chưa được triển khai theo chính sách giảm chi tiêu công 6 tháng cuối năm 2013 đã được thực hiện vào năm 2014.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 315,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 33,12 tỷ đồng, tăng lần lượt 31% và 145% so với 6 tháng đầu năm 2013. EPS tương ứng đạt 583 đồng/cổ phiếu.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu 905 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 140 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 35% kê hoạch doanh thu và 24% kế hoạch lợi nhuận.

Tổng tài sản hết tháng 6/2014 đạt 1.744 tỷ đồng, tăng 7% so với số đầu kỳ, trong đó hàng tồn kho cuối kỳ đạt 524,7 tỷ đồng, tăng 15% so với số đầu kỳ.

Trong khi các khoản nợ ngắn hạn của công ty không có nhiều sự biến động thì các khoản nợ dài hạn lại tăng mạnh. Cụ thể, nợ dài hạn cuối kỳ tăng 165% so với đầu kỳ, đạt 176,3 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ dài hạn người bán.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 159 tỷ đồng trên vốn điều lệ 568 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh. Đơn vị: Tỷ đồng (Nguồn: Gafin/JVC)
Một số chỉ tiêu kinh doanh. Đơn vị: Tỷ đồng (Nguồn: Gafin/JVC)


Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật