Hủy
Doanh nghiệp

Thực phẩm Sao Ta chào bán cổ phiếu tỷ lệ 50% với giá 15.000 đồng/cổ phiếu

Thứ Tư | 01/10/2014 15:26

Ngày đăng ký cuối cùng là 15/10/2014.
Cổ đông của Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã .FMC) sẽ được quyền mua 6,5 triệu cổ phiếu phát hành thêm này theo tỷ lệ 2:1. Nghĩa là, cứ sở hữu 2 cổ phiếu .FMC, cổ đông sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Quyền mua cổ phiếu mới của .FMC được phép chuyển nhượng từ ngày 7/11/2014 đến ngày 25/11/2014.

Giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/10/2014.

Quyền mua của cổ đông .FMC chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác. Bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng cho người khác.

Sau khi đăng ký đặt mua, cổ đông sẽ nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 7/11/2014 đến ngày 9/12/2014.

Số lượng cổ phiếu FMC chào bán cho cổ đông hiện hữu FMC trong đợt chào bán này là cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày hoàn tất việc phân phối.

Bên cạnh phát hành cho cổ đông hiện hữu, công ty cũng phát hành thêm 0,5 triệu cổ phiếu để chào bán cho cán bộ nhân viên. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền mua. Toàn bộ số lượng cổ phiếu cán bộ công nhân viên mua bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm tính từ ngày hoàn tất việc phát hành.

Giá đóng cửa cổ phiếu .FMC ngày 30/09/2014 là 32.400 đồng/cổ phiếu.
Giá cổ phiếu Thực phẩm Sao Ta trong 6 tháng
Giá cổ phiếu Thực phẩm Sao Ta trong 6 tháng

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật