Hủy
Doanh Nghiệp

Thủy sản An Giang lợi nhuận quý I đạt 16,7 tỷ đồng

Thứ Sáu | 10/05/2013 21:39

Trong quý I/2013, công ty đạt 20,75 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2012. Lợi nhuận sau thuế đạt 16,7 tỷ đồng, tăng 2,6%.
 

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang ( AGF)quý I đạt 645,3 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 1,4% so với quý I/2012.

Giá vốn hàng bán là 574,4 tỷ đồng, tăng 2%. Do đó, lợinhuận gộp giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2012, đạt 70,9 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính và chi phí tài chính giảm mạnhtrong quý I/2013. Cụ thể doanh thu tài chính giảm từ 6,94 tỷ đồng xuống gần 1 tỷ đồng dokhoản lãi từ chênh lệch tỷ giá quý I/2012 là 5,5 tỷ đồng.Chi phí tài chính giảm từ 17,6 tỷ đồng xuốngcòn 11,3 tỷ đồng do đầu năm 2012 AGF chi trả chi phí lãi vay 18,4 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng là 32,3 tỷ đồng, giảm 16%. Trong đóchiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí vận chuyển, chiếm 17,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 20,75 tỷ đồng, tăng 17,7%so với quý I/2012. Tuy nhiên sau khi trừ đi thuế thu nhập và các khoản dựphòng, cho đến 31/3/2013, lợi nhuận sau thuế đạt 16,7 tỷ đồng, tăng 2,6%.

Nguồn: HSX. Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX. Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật