Hủy
Doanh nghiệp

Thủy sản Hùng Vương lợi nhuận cổ đông công ty mẹ quý I giảm 13%

Thứ Ba | 14/05/2013 14:35

Lợi nhuận sau thuế tăng gần 4% tuy nhiên trừ lợi ích cổ đông thiểu số, lợi nhuận cổ đông công ty mẹ giảm xuống còn 105 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Hùng Vương, mã .HVG thông báo kết quả kinh doanh quý I hợp nhất với lợi nhuận sau thuế tăng nhưng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ giảm.

Doanh thu thuần quý I đạt 2.481,89 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng hơn 44% nên lợi nhuận gộp giảm gần 2% so với quý I/2012, đạt 278 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính quý này lỗ 61 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 51 tỷ đồng. Lợi nhuận khác trong quý đạt 33,88 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 813 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý I đạt 134,57 tỷ đồng, tăng so với 129,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sau khi trừ lợi ích của cổ đông thiểu số, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm trên 13% so với cùng kỳ năm trước, xuống 105,45 tỷ đồng.

Thu nhập trên cổ phiếu EPS đạt 1.331 đồng.

Theo thuyết minh của HVG, lợi ích của các cổ đông thiểu số là phần lợi ích trong lãi hoặc lỗ và trong tài sản thuần của công ty con không được nắm giữ bởi tập đoàn.

Nguồn: HSX Đơn vị: tỷ đồng
(*)EPS không thay đổi tương ứng với lợi nhuận do
vốn điều lệ quý I năm nay là 791,97 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước là 659,98 tỷ đồng
Nguồn: HSX; Đơn vị: tỷ đồng

Tại thời điểm 31/3, nợ phải trả của HVG là 4.596,5 tỷ đồng, tăng 792 tỷ đồng so với số đầu năm chủ yếu là nợ ngắn hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 1.854 tỷ đồng vào đầu năm lên 2.383,5 tỷ đồng vào cuối quý I. Hàng tồn kho cũng tăng thêm 477 tỷ đồng so với đầu năm, lên 2.874,7 tỷ đồng.

Danh sách công ty con, công ty liên kết
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2013 và quý I/2012
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2013 và quý I/2012

Nguồn Dân Việt/HVG

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật