Hủy
Doanh nghiệp

THV: Kiểm toán nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động

Thứ Ba | 08/05/2012 11:15

Nợ ngắn hạn đến cuối năm 2011 của THV là 1.005 tỷ đồng, vượt quá tài sản ngắn hạn là 123 tỷ đồng.
Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 của công ty cổ phần tập đoàn Thái Hòa Việt Nam, mã THV, công ty TNHH Kiếm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế đã lưu ý người đọc về khả năng tiếp tục hoạt động kinh doanh của công ty.

Đơn vị này cho biết tại thời điểm 31/12/2011, công nợ ngắn hạn của THV 1.005 tỷ đồng, vượt quá tài sản ngắn hạn 123 tỷ đồng. Năm 2011, công ty lỗ sau thuế là 199 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế là 190,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện Ban Giám đốc công ty đã lên phương án để thanh toán các khoản nợ như phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc bán một số dự án đã triển khai, đồng thời xin gia hạn các khoản vay đến hạn để có thêm thời gian thu xếp vốn.

Ngoài ra, các cổ đông chính của công ty đã cam kết sẽ tiếp tục cung cấp nguồn tài chính và các khoản tín dụng cho THV để duy trì hoạt động.

Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán lại bị hạn chế về phạm vi thực hiện trong quá trình kiểm toán số dư tại ngày 1/1/2011; một số khoản mục như tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng như các tài liệu liên quan đến công ty cổ phần Xây dựng Thái Hoà. Vì vậy, đơn vị này đã đưa ý kiến ngoại trừ các khoản nêu trên.

Theo báo cáo tài chính trước kiểm, tài sản ngắn hạn tại 31/12/2011 là 861 tỷ đồng và nợ ngắn hạn của THV là 958 tỷ đồng.

Nguồn Vietstock

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật