Hủy
Doanh nghiệp

TIX lãi hợp nhất 60 tỷ đồng sau nửa năm tài chính

Thứ Ba | 29/05/2012 13:55

Kết quả này giảm 24% so với lợi nhuận 6 tháng đầu niên độ năm trước.
Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình, mã TIX, công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu niên điên độ (niên độ kết thúc vào ngày 30/9).

Doanh thu thuần sau 6 tháng của TIX giảm 21% so với cùng kỳ năm trước, đạt 494 tỷ đồng. Trừ đi 357 tỷ đồng giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp còn lại 137 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 59% từ 326 tỷ đồng năm trước xuống 133 tỷ đồng năm nay. Giá vốn kinh doanh bất động sản giảm 76% xuống 45 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 84% trong khi chi phí tài chính giảm 21%, đạt lần lượt 27 tỷ đồng và 19,5 tỷ đồng. Trong đó, lãi tiền gửi ngân hàng tăng từ 9,1 tỷ đồng lên 14,4 tỷ đồng và lãi bán hàng trả chậm tăng từ 3 tỷ đồng lên 6,5 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm do lỗ chênh lệch tỷ giá giảm từ 10 tỷ đồng xuống 1,5 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 42% lên 44 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí nhân viên tăng mạnh. Chi phí quản lý giảm 8%.

Trừ đi các chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế còn lại của TIX là 60 tỷ đồng, giảm 24% so với 6 tháng đầu năm 2011.

Bảng kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu niên độ của TIX
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: SSC
Nguồn: SSC

Nguồn DVT/SSC

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật