Hủy
Doanh nghiệp

TMP lãi gần 92 tỷ đồng trong quý IV, lãi cả năm vượt 4 lần kế hoạch

Thứ Hai | 02/03/2015 14:26

Nguyên nhân TMP lãi đậm quý IV là sản lượng điện trong kỳ và doanh thu tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ .TMP vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2014.

Doanh thu thuần quý IV đạt 197,9 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ quý trước. Giá vốn hàng bán giảm 17% khiến lợi nhuận gộp công ty tăng mạnh, tăng tới 135%, đạt 147,7 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính quý này nhờ vào khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước nên  đạt mức cao, tương đương 7,74 tỷ đồng.

Quý IV, lợi nhuận sau thuế đạt 91,94 tỷ đồng, tăng 147% so với cùng kỳ quý trước, trong khi đó lãi ròng đạt 92,1 tỷ đồng.

Theo giải trình của công ty, nguyên nhân tăng trưởng lợi nhuận là sản lượng điện phát trong quý IV tăng, ngoài ra doanh thu tài chính cũng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm, công ty đạt doanh thu thuần 687,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 241 tỷ đồng, tăng lần lượt 38% và 51% so với năm 2013. Lãi ròng từ công ty mẹ đạt 239,3 tỷ đồng.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu 386,38 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 69 tỷ đồng (cả doanh thu và lợi nhuận đều thấp hơn kết quả thực hiện năm 2013). Do đó, lãi cả năm vượt gần 4 lần kế hoạch năm.

Tổng tài sản cuối kỳ của công ty đạt 1.593,4 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tài sản dài hạn. Hệ số nợ phải trả/tổng tài sản là 33%.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 240,3 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 700 tỷ đồng.

Công ty vẫn đang tiếp tục đầu tư dài hạn 152 tỷ đồng vào 3 công ty, trong đó nhiều nhất là đầu tư vào Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh (149,58 tỷ đồng).

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn http://hsx.vn/Modules/Listed/Web/SymbolView/167

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật