Hủy
Doanh Nghiệp

TNT doanh thu quý II/2012 tăng vọt, đạt 32,5 tỷ đồng

Thứ Bảy | 18/08/2012 08:09

Cùng kỳ 2011, TNT chỉ có doanh thu 30 triệu đồng, quý I/2012, doanh thu của công ty cũng chỉ là 25 triệu đồng.
 
Công ty cổ phần Tài nguyên (mã TNT) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.

Trong quý II/2012, TNT đạt doanh thu 32,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty chỉ có doanh thu 30 triệu đồng, quý I/2012, công ty cũng có doanh thu 25 triệu đồng. TNT đạt 23 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, công ty mẹ lãi 1 triệu đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TNT đạt doanh thu 32,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 210 triệu đồng. TNT lỗ hợp nhất 1,34 tỷ đồng.

Ngày 2/7/2012, TNT tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 lần thứ 3 với có 86 cổ đông dự họp, đại diện cho 2,23 triệu cổ phiếu (tương đương 26,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Cổ đông TNT thông qua chỉ tiêu doanh thu 200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 17 tỷ đồng trong năm 2012.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất quý II/2012 của TNT
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật