Hủy
Doanh Nghiệp

Tổng hợp kết quả kinh doanh một số doanh nghiệp ngành cao su

Chủ Nhật | 05/08/2012 06:16

Doanh thu và lợi nhuận của các công ty cao su tự nhiên giảm so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận của các công ty sản xuất săm lốp tăng.
 
Tổng hợp kết quả kinh doanh quý II/2012 của một số công ty cao su tự nhiên và cao su thành phẩm.

Các công ty cao su tự nhiên: Công ty cổ phần (CTCP) cao su Phước Hòa (mã PHR), CTCP cao su Đồng Phú (mã DPR), CTCP cao su Hòa Bình (mã HRC), CTCP cao su Thống Nhất (mã TNC), CTCP cao su Tây Ninh (mã TNC).

Các công ty sản xuất săm lốp: CTCP Công nghiệp cao su Miền Nam (mã CSM), CTCP cao su Đà Nẵng (mã DRC), CTCP cao su Sao Vàng (mã SRC), và CTCP cao su Bến Thành (mã BRC).

Doanh thu quý II/2012 của một số doanh nghiệp cao su
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: Gafin, HNX, HSX
Nguồn: Gafin, HSX
(*: Theo báo cáo tài chính công ty mẹ)

Doanh thu lũy kế của một số doanh nghiệp cao su
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: Gafin, HSX
Nguồn: Gafin, HSX

Trong các công ty cao su tự nhiên, PHR là doanh nghiệp có doanh thu quý II và doanh thu lũy kế cao nhất. Doanh thu của công ty mẹ PHR chiếm hơn 41% tổng doanh thu của các công ty cao su tự nhiên nói trên.

Trong quý II và nửa đầu năm 2012, doanh thu của các công ty cao su tự nhiên giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tổng doanh thu quý II/2012 là 831 tỷ đồng, giảm 40 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu lũy kế 2012 là 2.068 tỷ đồng, giảm 450 tỷ đồng, tương đương giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, các công ty sản xuất săm lốp doanh thu đều tăng so với cùng kỳ. Tổng doanh thu lũy kế của các doanh nghiệp sản xuất là 3.678 tỷ đồng, tăng 336 tỷ đồng, tương đương tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh  thu của công ty cao su tự nhiên giảm do giá cao su tự nhiên 6 tháng đầu năm 2012 giảm mạnh so với nửa đầu năm 2011.

Giá cao su RSS3 sàn Tocom từ đầu năm 2011 tới hết tháng 6/2012


Nguồn: Gafin, Tocom

Giá cao su thế giới giảm khiến doanh thu và lợi nhuận sau thuế của các công ty cao su tự nhiên giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của các công ty sản xuất săm lốp lại tăng do giá vốn giảm.

Lợi nhuận sau thuế quý II/2012 của một số doanh nghiệp cao su
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: Gafin, HSX

Lợi nhuận lũy kế nửa đầu năm 2012 của một số doanh nghiệp cao su
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: Gafin, HSX

Lợi nhuận sau thuế (LNST) lũy kế của công ty mẹ PHR giảm 22,8% so với cùng kỳ năm trước, LNST của công ty mẹ DPR giảm 27%. Tổng lợi nhuận sau thuế quý II/2012 của các doanh nghiệp cao su tự nhiên đạt 280 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Tổng LNST lũy kế đạt 664 tỷ đồng, giảm 25%.

Ngược lại, LNST quý II/2012 của các công ty sản xuất săm lốp đạt 169 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ 2011. LNST lũy kế đạt 278 tỷ đồng, gấp 2,4 lần nửa đầu năm 2011. Trong đó, lợi nhuận quý II/2012 của CSM bằng 10 lần cùng kỳ năm trước nhờ doanh thu tăng 12% và giá vốn giảm 5,8%.

Nguồn Khampha

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật