Hủy
Doanh nghiệp

Tổng hợp kết quả kinh doanh quý IV/2014 ngày 30/1

Thứ Sáu | 30/01/2015 09:45

VTF vượt 21% kế hoạch lợi nhuận năm; AGM lỗ 2,5 tỷ đồng trong quý IV/2014 ; VTO lãi quý IV giảm mạnh, cả năm vẫn vượt 28% kế hoạch...

Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng .VTF: Quý IV/2014, doanh thu tăng 59%, đạt gần 1.455 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 26% so với cùng kỳ, đạt gần 35 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, VTF đạt 4.422 tỷ đồng doanh thu thuần, vượt 11% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 154 tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch năm. EPS đạt 3.687 đồng.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang .AGM: Cuối quý 4 năm 2014, daonh thu của AGM đạt 371,6 tỷ đồng, tăng 5,3% và lợi nhuận sau thuế đạt âm 2,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 114,7% so với cùng kỳ. Năm 2014, doanh thu của AGM đạt 1761 tỷ đồng nhưng vẫn thấp hơn năm trước 0,5% và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 5,2 tỷ đồng, giảm đi gấp 6 lần so với năm 2013. EPS tương ứng đạt 285 đồng.

Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vitaco .VTO: Công ty đạt 362 tỷ đồng doanh thu thuần quý IV/2014, xấp xỉ cùng kỳ năm 2013. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2014 chỉ đạt 12,6 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. EPS đạt 159 đồng. Lũy kế cả năm, doanh thu thuần đạt 1.526 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn vượt 14% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 53 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. EPS đạt 669 đồng.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn .GMC: Doanh thu thuần đạt 300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4,55 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và 41%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ở mức 4,87 tỷ đồng, giảm 55%. Cả năm 2014, doanh thu thuần đạt 1.409,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 56,85 tỷ đồng, đều tăng 15% so với năm 2013.

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng .DRC: Doanh thu bán hàng trong quý IV đạt 914,2 tỷ đồng, tăng thêm 15% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 29%. lợi nhuận sau thuế đạt 102,49 tỷ đồng, tăng 7% so với quý IV/2013. Cả năm 2014, công ty đạt doanh thu thuần 3.251,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 452,3 tỷ đồng.  

Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP .DPM: Lũy kế cả năm 2014, tổng doanh thu của DPM đạt 9.989 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch công ty đề ra; lợi nhuận ròng đạt 1.157 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch đề ra.

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam .PVS: Quý IV/2014, PVS thu về 3.966 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh, tăng gần 60% so với cùng kỳ; công ty mẹ PVS thu lãi ròng 242 tỷ đồng, tăng 11,3%. Lũy kế năm 2014, doanh thu PVS mẹ đạt 12.566,5 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2013, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ PVS đạt 1.357 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm trước.

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long .VHL: Doanh thu bán hàng riêng quý IV đạt 437 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ 2013; lũy kế cả năm thu về 1.441 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ riêng quý IV đạt 17,5 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ; cả năm đạt 83,4 tỷ đồng, tăng 65% so với năm 2013.

CTCP Gạch men Chang Yin .CYC: Quý IV/2014, doanh thu giảm 12% cùng kỳ, đạt 94,3 tỷ đồng, lỗ 2,6 tỷ đồng. Cả năm 2014, công ty đạt doanh thu gần 348 tỷ đồng, giảm 8% so với 2013, lỗ 5,8 tỷ đồng, năm trước còn lãi được 12.2 tỷ đồng.

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật