Hủy
Doanh nghiệp

Tổng hợp tin kết quả kinh doanh quý III

Chủ Nhật | 26/10/2014 14:11

MWG 9 tháng lãi 488 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm; RAL lợi nhuận 9 tháng giảm 36% so với cùng kỳ năm trước...
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã .MWG) - Doanh thu tháng 9 đạt 1.349 tỷ đồng. Lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm 2014 đạt 10.920 tỷ đồng, tăng 66% so với 9 tháng đầu năm 2013 và đạt 84% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế tháng 9 đạt 62 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận đạt 488 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch năm. Doanh thu online của MWG đạt trên 608 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2014, bằng 5,5% tổng doanh thu.

Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (mã .TNC)- Quý III/2014, doanh thu công ty đạt gần 18 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế quý III/2014 đạt 0,74 tỷ đồng, giảm 88%. Lợi nhuận giảm do giá bán cao su thấp hơn giá thành sản xuất nên hoạt động từ lĩnh vực sản xuất cao su lỗ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu gần 49 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2 tỷ đồng, giảm lần lượt 49% và 60% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (mã .GSP)- Quý III/2014, công ty đạt 267 tỷ đồng doanh thu và 13,5 tỷ đồng lợi nhuận. Doanh thu tăng 16% còn lợi nhuận giảm 12% so với cùng kỳ. Lãi cổ đông Công ty mẹ 9 tháng là 28 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. EPS là 928 đồng trong khi cùng kỳ là 1.181 đồng.

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã .RAL) - Doanh thu quý III/2014 đạt 638 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 19,5 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 1.883 tỷ đồng, tăng 19% so với 9 tháng đầu năm 2013; lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng, giảm 36%. EPS tương ứng đạt 3.906 đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (mã .KSH) - Doanh thu quý III đạt gần 50,6 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 8,25 tỷ đồng, tăng gấp 5,5 lần. Lũy kế 9 tháng, Công ty đạt doanh thu 81,45 tỷ đồng, tăng 44,42% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 10,16 tỷ đồng, tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2013.

Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hỏa lỏng Miền Nam (mã .PGS)- Doanh thu quý III/2014 tăng gần 27% so với cùng kỳ, đạt gần 1.962 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 19% nhưng phần chia cho cổ đông thiểu số giảm khiến phần lãi thuộc công ty mẹ tăng 33% lên 56,7 tỷ đồng. EPS đạt 1.491 đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 5.607 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% và hoàn thành gần 83%; lợi nhuận sau thuế đạt 165,75 tỷ đồng, giảm gần 17% nhưng đã vượt kế hoạch năm là gần 164 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Nhựa Bao Bì Vinh (mã .VBC)- Quý III/2014, doanh thu đạt 157 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 5,6 tỷ đồng, tương đương mức lợi nhuận quý III/2014. Lũy kế 9 tháng, doanh thu giảm 8%, đạt 429 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 16,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 3%.

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã .TPC)- 9 tháng đầu năm, sản lượng bao bì đạt 7.845 tấn, đạt 81% kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu chiếm tỷ trọng 66%, đạt 5.160 tấn. Doanh số bán hàng đạt 534 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 9,4 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch năm, giảm 48% so với cùng kỳ năm 2013.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật