Hủy
Doanh Nghiệp

Top 50 2019: Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần

Thứ Tư | 15/07/2020 16:09

Ảnh:TL

Lũy kế cả năm 2019, doanh thu thuần của Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (PV GAS) đạt hơn 75.000 tỉ đồng.
 

Nhờ chi phí lãi vay giảm đáng kể trong 9 tháng đầu năm, lãi sau thuế cả năm tăng hơn 3% đạt trên 12.000 tỉ đồng. Trong cơ cấu kinh doanh của PV GAS, mảng bán và vận chuyển khí đóng góp phần lớn với doanh thu năm 2019 đạt 74.875 tỉ đồng, tương đương tỉ trọng 99%. Còn lại, mảng xây lắp đóng góp 748 tỉ đồng và mảng cho thuê văn phòng góp gần 30 tỉ đồng.

 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, tổng tài sản PV GAS tại ngày 31.12.2019 ở mức 62.178,78 tỉ đồng, giảm nhẹ so với 62.614 tỉ đồng tại thời điểm cuối năm 2018. Trong đó, Tổng Công ty sở hữu nguồn tiền dồi dào với 4.476 tỉ đồng tiền mặt và 24.915 tỉ đồng tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng. Các khoản phải thu khách hàng ở mức 10.562 tỉ đồng, chủ yếu phải thu từ các đối tác phân phối khí và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Về hoạt động đầu tư xây dựng, trong năm 2019, PV GAS triển khai 22 dự án với vốn giải ngân 3.332 tỉ đồng. Trong đó, công ty này đã giải ngân hơn 1.000 tỉ đồng cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn giai đoạn II và hơn 260 tỉ đồng xây dựng đường ống thu gom, vận chuyển khí từ mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt.

 

Cụ thể, PV GAS đã vận hành an toàn hệ thống khí, cấp khí liên tục, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 6-44% (sản xuất và cung cấp trên 9.947,6 triệu m3 khí, hơn 1.757.000 tấn LPG, 65.700 tấn condensate), trong đó sản lượng LPG kinh doanh về đích trước kế hoạch 3 tháng. Mức độ hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều khả quan, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.

Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 23%, trên vốn điều lệ đạt 58%; Nhập nội dung bài viết


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới