Hủy
Doanh nghiệp

TSC lãi hơn 61 tỷ đồng năm 2014, gấp gần 9 lần năm trước

Thứ Ba | 20/01/2015 16:43

Lợi nhuận sau thuế quý IV/2014 đạt 35,55 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty lỗ 1,69 tỷ đồng. EPS tương ứng đạt 2.248 đồng.

Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ .TSC vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2014 và năm 2014.

Quý IV/2014, doanh thu thuần công ty đạt gần 99 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 33%.

Lợi nhuận sau thuế quý IV/2014 đạt 35,55 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty lỗ 1,69 tỷ đồng. EPS tương ứng đạt 2.248 đồng.

Cả năm 2014, công ty đạt doanh thu thuần 233 tỷ đồng, giảm 47% nhưng lợi nhuận sau thuế lại gấp gần 9 lần năm trước, đạt 61,56 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 349,6 tỷ đồng, quyết định năm 2014 không trả cổ tức, phần lợi nhuận thực hiện năm 2014 và các năm tiếp theo sẽ sử dụng để bù lỗ cho năm 2012 cho đến khi bù đủ. Công ty không công bố kế hoạch lợi nhuận năm.

Như vậy, kết quả doanh thu 2014 của TSC chưa hoàn thành kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 25,66 tỷ đồng trên vốn điều lệ hơn 158 tỷ đồng.

TSC là công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư FIT. FIT với số vốn sở hữu tỷ lệ 65,05%.

Tính đến hết năm 2014, TSC có tổng tài sản 320,3 tỷ đồng, hệ số nợ/tổng tài sản 12%. Trong năm, vốn chủ sở hữu của công ty cũng tăng thêm 75 tỷ đồng, đạt 158,1 tỷ đồng vào cuối năm do công ty phát hành cổ phiếu thưởng để trả cổ tức năm 2011.

Các khoản đầu tư ngắn hạn của công ty gấp gần 3 lần đầu năm, đạt hơn 57 tỷ đồng. Trong đó, công ty hợp tác đầu tư 18,3 tỷ đồng vào Công ty mẹ - FIT, Công ty CP Đầu tư, Thương mại Hoa Sen 14,2 tỷ đồng và Mua cổ phiếu công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau 24,6 tỷ đồng.

Tương tự, các khoản đầu tư tài chính dài hạn của công ty trong năm cũng tăng hơn 2 lần, gồm các khoản mục đầu tư vào 2 công ty con là Công ty Nông dược TSC và Công ty xuất khẩu miền Tây.

M
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/TSC). Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật