Hủy
Doanh nghiệp

VCS: HĐQT cáo buộc Red River Holding và Beira Ltd gây tổn hại công ty

Chủ Nhật | 08/04/2012 12:30

Khi tiến hành biểu quyết các vấn đề Đại hội, nhóm cổ đông lớn đã bỏ phiếu phủ quyết toàn bộ nội dung của đại hội.

Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (mã VCS) giải trình kết quả hop ĐHCĐ thường niên năm 2012.

Ngày 6/4, VCS tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 với kết quả toàn bộ các nội dung xin ý kiến đều bị phủ quyết. VCS giải trình như sau:

Ngày 16/2, HĐQT công ty đã có nghi quyết triệu tập họp ĐHCĐ. Qúa trình chuẩn bị đại hội được công ty chuẩn bi khẩn trương, nghiêm túc và phù hợp với quy định của pháp luật. Công ty đã gửi đủ hồ sơ đại hội cho cổ đông đảm bảo thời hạn theo quy định tối thiểu 15 ngày trước ngày họp.

5/3 công ty đã tổ chức gặp mặt cổ đông, gồm tất cả các cổ đông quan tâm để thông báo về kết quả kinh doanh năm 2011, kế hoạch 2012 và trao đổi các nội dung dự kiến sẽ thông qua tại đại hội.

Ngày 21/3, công ty nhận được thư yêu cầu của Red River Holding và Beira Ltd, hai cổ đông lớn sở hữu 32,05% vốn đề cử đại diện ứng cử vào HĐQT công ty. Công ty chấp thuận đề nghi và đưa vào chương trình nghị sự.

Ngày 6/4, Red river Holding và Beira ltd tham dự đại hội với tổng số phiếu biểu quyết là 18,67 triệu phiếu biểu quyết chiếm 36,39% tổng số cổ phần tham dự đại hội. (Beira Ltd là công ty đầu tư thuộc quỹ DWS Vietnam Fund do Deutsche Bank quản lý).

Do điều lệ công ty quy định số lượng thành viên HĐQT là 5 người vì vậy để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ phải thực hiện sửa đổi điều lệ tăng số lượng. ĐHCĐ đã tiến hành biểu quyết trước việc tăng số lượng thành viên với kết quả không thông qua- tỷ lệ biểu quyết không tán thành 55,38%.

Khi tiến hành biểu quyết các vấn đề Đại hội, nhóm cổ đông lớn nêu trên đã bỏ phiếu phủ quyết toàn bộ nội dung của đại hội.

Sau khi xem xét, HĐQT nhận thấy đây là dấu hiệu bất thường. Bằng việc sử dụng ưu thế của cổ đông đông lớn, nhóm cổ đông trên đã gây tổn hại đến các quyền và lợi ích của công ty và các cổ đông khác.


Bản giải trình

Nguồn CafeF/TTVN

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật