Hủy
Doanh Nghiệp

VHC lãi hợp nhất quý II/2012 giảm 41% so với cùng kỳ năm trước

Thứ Năm | 16/08/2012 12:44

Quý II/2012, VHC đạt 75,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lũy kế 6 tháng, VHC đạt 130 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch năm.
 
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC) công bố báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất quý II/2012.

Quý II/2012, VHC đạt doanh thu gần 980 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 14,3% khiến lợi nhuận gộp giảm 23,5%, còn 154 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của VHC giảm 80%, chi phí tài chính giảm 70,6%. Trong báo cáo tài chính công ty mẹ VHC, hai khoản mục này cũng giảm lần lượt là 63,5% và 68,5%, do lãi lỗ chênh lệch tỷ giá giảm.

VHC đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 75,4 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. VHC giải trình lợi nhuận giảm do giá thành nuôi tăng, trong khi sức mua và giá xuất khẩu giảm so với quý II/2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VHC đạt doanh thu 1.934 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 130 tỷ đồng, giảm 40%. Trong đó, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 116 tỷ đồng.

So với kế hoạch cả năm, VHC hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận (250 tỷ đồng).

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quý II/2012 của VHC
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật