Hủy
Doanh nghiệp

VietinBankSc dự kiến doanh thu 2013 đạt 210 tỷ đồng, tăng trưởng 22%

Thứ Sáu | 26/04/2013 16:56

Chiều 26/4, đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBankSc- .CTS) đã diễn ra.
Tại phiên họp, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013. Theo đó, doanh thu là 214 tỷ đồng, tăng 22% so với 2012. Lợi nhuận sau thuế là 87 tỷ đồng, tăng 19,6%. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến là 8%.

Năm 2013, VietinBankSc đặt mục tiêu tăng trưởng tất cả chỉ tiêu là 20%, tiếp tục tái cấu trúc, nâng tổng tài sản lên 1.200 tỷ đồng.

Bà Đỗ Thị Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cho biết: “Với diễn biến kinh tế hiện nay, việc tăng 20% tất cả các chỉ tiêu là rất khó. Tuy nhiên, công ty sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhất kế hoạch”.

Theo đánh giá của ban lãnh đạo công ty, 2012 là một năm thành công với VietinBankSc dù kinh tế có nhiều khó khăn.

Tổng doanh thu năm 2012 là 175,7 tỷ đồng, giảm 6,6% so với năm 2011, đạt 107% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế là 72,7 tỷ đồng, tăng 14%, đạt 19,6% kế hoạch năm. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 6%.

Cơ cấu doanh thu 2012
Nguồn: GAFIN tổng hợp
Nguồn: GAFIN tổng hợp

Trong đó, doanh thu từ họat động môi giới đạt 37,5 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2011, đạt 80% kế hoạch. Công ty đã thành công khi nâng thị phần hoạt động môi giới từ 1,49% năm 2011 lên 2,7% (tăng 81%).

Doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 66,4 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2012, doanh thu hoạt động bảo lãnh phát hành giảm 96%. Nguyên nhân do công ty tăng tỷ trọng tiền gửi dẫn đến doanh thu từ hoạt động tự doanh giảm, nhưng thu từ lãi tiền gửi tăng mạnh so với kế hoạch.

Doanh thu từ hoạt động tư vấn đạt 14,3 tỷ đồng, giảm 18% so với 2011, trong đó doanh thu từ hoạt động thu xếp vốn chiếm 90% tổng doanh thu tư vấn. Phòng tư vấn ký mới 44 hợp đồng, tăng 64% so với số lượng ký mới năm 2011. Tư vấn tài chính doanh nghiệp giảm do hoạt động phát hành trên thị trường giảm 42%.

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật