Hủy
Doanh nghiệp

Viettel Global lãi 1.714 tỷ đồng năm 2012, kiểm toán ngoại trừ 9 điểm liên quan đến công ty con

Thứ Tư | 03/04/2013 16:51

Doanh thu Viettel Global tăng hơn 4.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lớn gấp hơn 17 lần cùng kỳ năm trước.
Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global JSC) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 2012.

Theo báo cáo, Viettel Global đạt 10.210 tỷ đồng doanh thu, tăng 77% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp đạt 3.454 tỷ đồng, lớn gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Chi phí quản lý trong năm tăng 32% lên gần 1.200 tỷ đồng. Viettel Global còn 2.340 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 1.714 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp hơn 17 lần kết quả năm 2011.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Viettel
Đơn vị: Tỷ đồng
Bảng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Viettel
Nguồn: SSC

Theo báo cáo, kiểm toán KPMG dành 5 trang để ngoại trừ 9 vấn đề. Trong đó, KPMG cho biết, công ty không thể thu thập được thông tin cũng như không thực hiện được các thủ tục kiểm toán với một loạt công ty con của Viettel Global như Công ty National Telecom S.A. (Natcom), công ty Movitel, S.A. (Movitel), Công ty TNHH Viettel Overseas (VTO).

Trong đó, công ty Movitel bị liệt kê một loạt khoản mục nghi ngờ tính chính xác, tính đầy đủ do thiếu chứng từ hợp lệ.

Công ty Natcom tại ngày 31/12/2012 có tổng tài sản 3.057 tỷ đồng và lỗ trước thuế 187 tỷ đồng. Tuy nhiên, KPMG không thể tiến hành các thủ tục kiểm toán để thu thập bằng chứng cho các số liệu này.

Công ty con và công ty liên kết của Viettel Global
Công ty con và công ty liên kết của Viettel Global
Nguồn: SSC

Ngoài ra, kiểm toán KMPG lưu ý về các vấn đề như hàng tồn kho, ghi nhận tài sản cố định, trích khấu hao tài sản cố định, các khoản tạm ứng cho các chi nhánh, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong đó, việc Movitel chưa trích khấu hao cho một số tài sản cố định hữu hình. Nếu công ty thực hiện chuyển những tài sản này sang tài sản cố định hữu hình theo đúng quy định, tài sản sẽ tăng và giảm tương ứng một khoản là 950 tỷ đồng. Theo kiểm toán KPMG, sổ sách kế toán của Movitel không tuân thủ những yêu cầu của Luật Mozambique.

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012 của Viettel Global

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật