Hủy
Doanh nghiệp

Vinamilk tăng kế hoạch lợi nhuận 2013 lên 6.230 tỷ đồng

Thứ Ba | 16/04/2013 11:18

Doanh thu 2013 của Vinamilk cũng được điều chỉnh tăng 720 tỷ đồng so với kế hoạch công bố trong báo cáo thường niên 2012.
Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk - mã VNM) công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Theo tài liệu đại hội, Vinamilk dự kiến doanh thu 2013 đạt 32.500 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2012. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 6.230 tỷ đồng, tăng 7%. Với kế hoạch này, tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh thu và lợi nhuận của Vinamilk giai đoạn 2011-2013 trên 21%.

Như vậy, so với kế hoạch chiến lược giai đoạn 2012 - 2016, kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã được điều chỉnh tăng 1.000 tỷ đồng, doanh thu điều chỉnh tăng 720 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Vinamilk
g

Vinamilk cũng dự kiến cổ tức năm 2013 tỷ lệ 34% bằng tiền, tương đương mỗi cổ phiếu nhận được 3.400 đồng, chia làm 2 đợt vào tháng 9/2013 và tháng 6/2014.

Về đầu tư, Vinamilk dự kiến giải ngân 2.599 tỷ đồng, trong đó, giải ngân tại Lamsonmilk là 300 tỷ đồng, gấp 4,5 lần số thực hiện của các năm trước.

Kế hoạch giải ngân của Vinamilk
c

Về nhân sự, Vinamilk dự kiến trình cổ đông phương án tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 5 người lên 7 người, số lượng thành viên ban kiểm soát tăng từ 3 người lên 4 người. Do đó, thù lao của Hội đồng quản trị công ty 2013 là gần 5 tỷ đồng, tăng 30% so với 2012, thù lao ban kiểm soát là 2 tỷ đồng, tăng 36%.

Hiện Hội đồng quản trị công ty gồm bà Mai Kiều Liên làm chủ tịch, các thành viên là ông Lê Song Lai, ông Lê Anh Minh, bà Ngô Thị Thu Trang và ông Pascal De Petrini.

Ban kiểm soát gồm ông Nguyễn Trung Kiên và ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương. Mới đây, ông Nguyễn Anh Tuấn đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Như vây, để đảm bảo số lượng 4 thành viên, Ban kiểm soát Vinamilk phải bầu thêm 2 người tại Đại hội cổ đông.

Vinamilk cũng dự kiến thành lập tiểu ban quản lý rủi ro thuộc Hội đồng quản trị. Tiểu ban này có trách nhiệm chính là phê duyệt cơ cấu quản trị rủi ro, soát xét chính sách quản trị rủi ro, thực hiện quản lý các rủi ro quan trọng và định kỳ xem xét các báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện quản trị rủi ro trong công ty.

Nguồn Dân Việt/VNM

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật