Hủy
Doanh Nghiệp

VIP lãi hợp nhất 35 tỷ đồng sau 6 tháng, giảm 9% so với cùng kỳ

Thứ Tư | 15/08/2012 10:53

Lợi nhuận gộp giảm mạnh nhưng nhờ giảm lỗ chênh lệch tỷ giá và có khoản lợi nhuận khác nên lãi sau thuế VIP chỉ giảm 9%.
 
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco VIP công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.

Quý II, doanh thu thuần, giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp cùng giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ chi phí tài chính giảm hơn 60% và công ty có khoản lợi nhuận khác 15 tỷ đồng nên lợi nhuận vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 29 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với quý II/2011.

Lũy kế 6 tháng, lơi nhuận gộp giảm 43% xuống 102 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 35 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa giảm gần 100 tỷ đồng (giảm 25%) và doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu giảm 80% xuống 40 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu cung cấp dịch vụ giảm gần 20% xuống 310 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí tài chính của VIP giảm chủ yếu do giảm lỗ từ chênh lệch tỷ giá.

Tại thời điểm 30/6, VIP có 33 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm 45% so với thời điểm cuối năm 2011.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2012 của VIP
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật