Hủy
Doanh nghiệp

VIP lợi nhuận hợp nhất quý IV/2012 đạt 9 tỷ đồng

Thứ Ba | 26/02/2013 09:17

Do điều kiện kinh doanh khó khăn của năm 2012, lợi nhuận cả năm đạt 52 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2011.
Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco VIP công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2012.

Doanh thu thuần quý IV của VIP đạt 173 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước do điều kiện kinh doanh năm 2012 khó khăn, lợi nhuận gộp giảm hơn 70%.

Chi phí tài chính giảm từ hơn 45 tỷ đồng xuống âm hơn 8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 9 tỷ đồng, tăng 21%.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần đạt hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ bán hàng chiếm 50%, doanh thu cung cấp dịch vụ chiếm 50%.

Doanh thu và giá vốn đều giảm trên 40% so với năm 2011, lợi nhuận gộp giảm 47%. Chi phí tài chính giảm 68% do lãi tiền vay và lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện giảm. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp bằng 6% doanh thu thuần.

Trong năm VIP có hơn 17 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác, khoản mục này năm trước âm gần 2 tỷ đồng. Kết quả, công ty đạt 52 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 3% so với năm 2011.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý IV/2012 của VIP
Đơn vị: Tỷ đồng
dhsdf

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật