Hủy
Doanh nghiệp

VNSteel lãi sau thuế 6 tháng 85 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần kế hoạch năm

Thứ Năm | 21/08/2014 17:27

Kết thúc 6 tháng, VNSteel hoàn thành 93% kế hoạch doanh thu nhưng vượt xa kế hoạch lợi nhuận. Tuy nhiên, VNSTeel vẫn đang lỗ lũy kế 767 tỷ đồng.
Sau khi thua lỗ 2 năm liên tiếp với lỗ năm 2013 là 290 tỷ đồng và năm 2012 là 538 tỷ đồng, Tổng công ty thép Việt Nam - CTCP (VNSteel) báo lãi trong 2 quý đầu năm 2014.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II cho thấy, doanh thu thuần đạt 6.118 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp đạt 310 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng trong khi chi phí tài chính giảm VnSteel giảm lỗ 24% từ hoạt động này, xuống còn 148 tỷ đồng. Chi phí quản lý cũng giảm mạnh 30% xuống 131 tỷ đồng. Lợi nhuận khác gấp rưỡi quý trước, đạt 28 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 21% nhưng khoản mục này chiếm tỷ trọng thấp hơn các loại chi phí khác, với 76 tỷ đồng.

Vì vậy, lợi nhuận sau thuế đạt 36,6 tỷ đồng, so với khoản lỗ gần 58 tỷ đồng cùng kỳ. Lãi cổ đông công ty mẹ là 29 tỷ đồng, tương ứng EPS đạt 43 đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VNSteel đạt 11.751 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 85 tỷ đồng, so với khoản lỗ 45 tỷ đồng cùng kỳ. EPS đạt 111 đồng.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng


Năm 2014, VNSteel đặt kế hoạch thấp hơn với doanh thu 12.702 tỷ đồng và lợi nhuận gần 36 tỷ đồng. Kết thúc 6 tháng, VNSteel hoàn thành 93% kế hoạch doanh thu nhưng vượt xa kế hoạch lợi nhuận. Tuy nhiên, VNSTeel vẫn đang lỗ lũy kế 767 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của VNSTeel tới 30/6/2014 là 4100 tỷ đồng, tăng 425 tỷ đồng so với đầu năm.

Vay và nợ ngắn hạn là 6.889 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Vay và nợ dài hạn là 4.390 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật