Hủy
Doanh Nghiệp

VSC lợi nhuận sau thuế đạt 107,7 tỷ đồng sau 6 tháng

Thứ Năm | 26/07/2012 21:55

Công ty hoàn thành 75,6% kế hoạch lợi nhuận và 47,7% kế hoạch doanh thu cả năm.
 
Công ty cổ phần Container Việt Nam (mã VSC) công bố cáo cáo tài chính tổng hợp quý II/2012.

Quý II/2012, VSC đạt doanh thu 165,3 tỷ đồng tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn hàng bán tăng với tốc độ lớn hơn nên lợi nhuận gộp của VSC chỉ tăng 8,9%.

Trong kỳ, VSC được hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán 6,7 tỷ đồng. Công ty không phát sinh khoản thu nhập khác hơn 5 tỷ đồng từ bán tàu GS01 và vỏ container như quý II/2011.

VSC đạt lợi nhuận sau thuế là 55,2 tỷ đồng trong quý II/2012, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của VSC đạt 315 tỷ đồng, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 107,7 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận của công ty mẹ VSC là 15 tỷ đồng.

Như vậy, VSC đã hoàn thành 75,6% kế hoạch lợi nhuận và 47,7% kế hoạch doanh thu cả năm.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2012 của VSC
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật