Hủy
Doanh nghiệp

VTF lãi 9 tháng hoàn thành 94% kế hoạch năm

Thứ Tư | 22/10/2014 14:58

Lợi nhuận sau thuế đạt 119 tỷ đồng, tăng 21%. EPS 9 tháng đạt 2.854 đồng, chỉ tăng 2,8%.
Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (mã.VTF) công bố báo cáo tài chính quý III/2014 với doanh thu thuần đạt 1.034 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 6% lên 7% khiến lợi nhuận gộp đạt gần 77 tỷ đồng, tăng 52%.

Lãnh đạo VTF cho biết, biên lợi nhuận tăng là do sản lượng tiêu thụ tăng trong khi giá nguyên liệu giảm so với cùng kỳ 2013.

Doanh thu tài chính tăng trong khi chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay giảm khiến VTF giảm lỗ từ hoạt động tài chính. Chi phí bán hàng giảm một nửa, chi phí quản lý tăng không đáng kể.

Vì vậy, lợi nhuận sau thuế quý III/2014 đạt 51,8 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ. EPS đạt 1.238 đồng.

Lũy kế 9 tháng, VTF đạt 3.025 tỷ đồng doanh thu, bằng gần 76% kế hoạch năm là 4.000 tỷ đồng.

Doanh thu thuần đạt 2.791 tỷ đồng, giảm gần 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 119 tỷ đồng, tăng 21% và hoàn thành 94% kế hoạch năm.

EPS 9 tháng đạt 2.854 đồng, chỉ tăng 2,8% do số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân tăng từ 98,49 triệu lên 119,22 triệu đơn vị.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng

Về tình hình tài chính của Công ty, tiền giảm còn chưa tới một nửa so với đầu năm, xuống hơn 63 tỷ đồng. Trong khi đó, phải thu khách hàng tăng gần 300 tỷ đồng, từ 354 tỷ đồng lên 652 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tới 30/9/2014 là 453 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với đầu năm.

Thủy sản Hùng Vương (mã.HVG) hiện là công ty mẹ của VTF với tỷ lệ sở hữu tới ngày 30/6/2014 là 66,39%. HVG sẽ hợp nhất kế quả kinh doanh của VTF.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật