Hủy

VTF vượt 21% kế hoạch lợi nhuận năm

Thứ Năm | 29/01/2015 17:00

Năm 2014, VTF đạt 154 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 22% so với năm 2013. EPS đạt 3.678 đồng.

Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (mã.VTF) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2014 với doanh thu tăng 59%, đạt gần 1.455 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp giảm từ 5% xuống 4% do giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn. Công ty cho biết doanh thu tăng do sản lượng tiêu thụ tăng, giá vốn hàng bán tăng do giá nguyên liệu tăng.

Chi phí bán hàng, quản lý tăng mạnh so với cùng kỳ do sản lượng bán hàng, chi phí nhân viên và chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi tăng. Do vậy, lợi nhuận sau thuế chỉ còn tăng 26% so với cùng kỳ, đạt gần 35 tỷ đồng.

VTF đặt kế hoạch năm 2014 đúng bằng thực hiện năm 2013. Lũy kế cả năm, VTF đạt 4.422 tỷ đồng doanh thu thuần, vượt 11% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 154 tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch năm. EPS đạt 3.687 đồng.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng

Tính tới cuối năm 2014, tổng tài sản là 1.621 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với đầu năm. Hàng tồn kho là 493 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với 1 năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 268 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 418 tỷ đồng.

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật