Hủy
Doanh Nghiệp

Xi măng Bỉm Sơn đã hạch toán 3/4 khoản lỗ tỷ giá trong quý III/2014

Thứ Năm | 20/11/2014 12:34

Công ty hạch toán một phần lãi từ chênh lệch tỷ giá nhưng đã phân bổ 74/98 tỷ đồng phần lỗ tỷ giá còn lại từ xây dựng nhà máy năm 2009.
 

Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2014 với lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ là 16,5 tỷ đồng, so với khoản lỗ 10,7 tỷ đồng cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh chính tốt hơn và hoạt động tài chính giảm lỗ là các yếu tố giúp Công ty báo lãi trong quý này.

Doanh thu bán hàng tăng 14,5% trong khi giá vốn hàng bán tăng ít hơn khiến lợi nhuận gộp đạt gần 182 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 16,6% lên gần 18%.

Đồng Euro mất giá so với VND khiến Công ty được hưởng lợi từ việc đánh giá lại khoản vay bằng Euro. Tính tới ngày 30/6/2014, BCC đang có khoản vay ngoại tệ dài hạn với tổng trị giá là 64,6 triệu EUR và nếu đánh giá chênh lệch tỷ giá, BCC có thể sẽ hạch toán một khoản doanh thu tài chính khoảng 100 tỷ đồng trong quý III/2014. Tuy nhiên, Công ty mới chỉ hạch toán gần 54 tỷ đồng.

Đồng thời, trong quá trình đầu tư xây dựng dây chuyền mới của Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn, BCC đã có khoản lỗ chênh lệch tỷ giá lũy kế tính đến ngày hoàn thành đầu tư dây chuyền mới với tổng số tiền là 349 tỷ đồng, và  theo quy định của Bộ Tài chính, khoản lỗ tỷ giá này được phân bổ trong thời gian không quá 5 năm kể từ khi dây chuyền mới đi vào hoạt động.

Từ năm 2009 đến 2013, BCC đã phân bổ tổng cộng 177 tỷ đồng vào chi phí tài chính. Theo kế hoạch, BCC sẽ phân bổ 172 tỷ đồng còn lại vào chi phí tài chính năm 2014. 9 tháng đầu năm, BCC đã phân bổ gần 148 tỷ đồng. Riêng trong quý III/2014, BCC đã hạch toán 74 tỷ đồng, tức là chỉ còn hạch toán 24 tỷ đồng còn lại trong quý IV/2014.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng

Nếu tỷ giá EUR vẫn diễn biến như hiện tại, thì Công ty sẽ ghi hạch toán phần chênh lệch tỷ giá còn lại và sẽ giảm lỗ từ hoạt động tài chính trong quý IV/2014.

Lũy kế 9 tháng, BCC đạt 3.118,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ nhưng mới chỉ hoàn thành hơn 40% kế hoạch năm. Lãi cổ đông công ty mẹ là gần 51 tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ. EPS đạt 531 đồng.

Nợ phải trả của Công ty tới 30/9/2014 là 4.258 tỷ đồng, giảm gần 400 tỷ đồng so với đầu năm. Vay và nợ ngắn hạn tăng hơn 300 tỷ đồng, lên 1.862 tỷ đồng.

Vay và nợ dài hạn giảm hơn 700 tỷ đồng, từ 2.242 tỷ đồng xuống 1.507 tỷ đồng.

Nguồn DVO/HNX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật