Hủy

Doi quan Tin tức

  • 27/04/2022 - 16:11

    Change: Lãnh đạo sự thay đổi

    Tác phẩm mới nhất của tác giả kinh điển John Kotte nói về cách thức để đạt được những thành quả vượt bậc trong thời đại đầy bất trắc và biến động.