Hủy

Đồng NDT Tin tức

Bốn điều bí ẩn về Nhân dân tệ

Bốn điều bí ẩn về Nhân dân tệ

Năm 2013, đồng Nhân dân tệ đã vượt qua đồng Euro để trở thành đồng tiền quan trọng thứ hai trong tài trợ thương mại, chiếm 9% thị trường toàn cầu.

XOR, XOR Việt Nam