Hủy

Dòng vốn chảy mạnh vào trái phiếu Tin tức

Dòng vốn chảy mạnh vào trái phiếu

Dòng vốn chảy mạnh vào trái phiếu

Ngân hàng đang tăng cường đổ tiền vào mua trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp, dù lãi suất trái phiếu hiện nay đang ở mức khá thấp.