Hủy

Dư thừa bất động sản Tin tức

Để người dân có nhà, bất động sản cần... minh bạch

Để người dân có nhà, bất động sản cần... minh bạch

Để "phá băng" thị trường bất động sản nhiều giải pháp đã được đề cập đến: Giảm giá, chuyển đổi dự án, kích cầu... Tuy nhiên, theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, điều cần nhất của thị trường lúc này là phải xác lập được tính minh bạch.