Hủy

Dự trữ gạo Brazil Tin tức

Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 15/1

Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 15/1

Dự trữ gạo Philippines đạt 3 triệu tấn tính đến 1/12/2014. Xuất khẩu gạo của Mỹ năm 2014-2015 đạt 4,67 triệu tấn, tăng 10%. Dự trữ gạo Brazil tháng 12/2014 giảm 61%.

  • 10/09/2014 - 09:10

    Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 10/9

    Dự trữ gạo Ấn Độ đạt 21,65 triệu tấn. Myanmar ưu tiên xuất khẩu gạo trong chiến lược xuất khẩu quốc gia. Chỉ số lúa Brazil tăng nhẹ so với tuần trước.
  • 16/08/2014 - 08:30

    Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 16/8

    Trữ lượng gạo của Philippines đạt 2,03 triệu tấn, giảm 12%. Trữ lượng gạo Ấn Độ đạt 24,56 triệu tấn, giảm 16%. Xuất khẩu gạo 7 tháng của Brazil đạt 760.724 tấn.