Hủy

Được mất Tin tức

  • 26/07/2014 - 14:44

    Cà phê: nếu được mùa có nên lo mất giá?

    Dù thị trường vẫn xôn xao chuyện sản lượng và khả năng thiếu cà phê năm tới, giá cà phê nội địa vẫn mất mốc 39 triệu đồng/tấn của cuối tuần trước.