Hủy

Đường cong nghịch đảo Tin tức

Bóng ma suy thoái ở thị trường mới nổi

Bóng ma suy thoái ở thị trường mới nổi

Một chuyên gia của Bloomberg vừa đưa ra lời cảnh báo về những rủi ro của thị trường mới nổi từ hiện tượng đường cong lợi suất nghịch đảo với tại Mỹ.