Hủy

Duong viet Tin tức

Đường một chiều của Proptech Việt

Đường một chiều của Proptech Việt

Khi thị trường sơ cấp chững lại, các công ty công nghệ bất động sản (proptech) đang dồn lực vào con đường duy nhất: thanh khoản cho thị trường thứ cấp.

Người Tiên Phong