Hủy

Duy trì lãi suất Tin tức

  • 11/06/2014 - 07:06

    USD duy trì đà tăng so với euro

    Euro tiếp tục giảm thấp do tác động từ chính sách lãi suất âm và bơm thanh khoản vào hệ thống tài chính của ECB.
Người Tiên Phong