Hủy

Eric Jing Tin tức

Ngân hàng thời số hóa

Ngân hàng thời số hóa

Có tới 1,7 triệu việc làm sẽ bốc hơi khi ngành ngân hàng số hóa các lĩnh vực hoạt động trong thập niên tới.