Hủy

Exinbank Tin tức

Lợi nhuận ngân hàng teo tóp

Lợi nhuận ngân hàng teo tóp

Nhiều ngân hàng (NH) lớn đã công bố lỗ hoặc sụt giảm lợi nhuận trong quý 4-2013. Kết quả kinh doanh năm 2013 của nhiều NH cũng sụt giảm mạnh. Nhiều NH phải cắt giảm nhân sự để giảm chi phí.