Hủy

Eyeo Tin tức

Ai quảng cáo, tôi cứ chặn!

Ai quảng cáo, tôi cứ chặn!

Hơn 200 triệu người trên thế giới hiện thường xuyên sử dụng các chương trình chặn quảng cáo. Ngành quảng cáo số đang làm gì để có thể tồn tại?