Hủy

Facebook ngăn tự tử Tin tức

Ai sẽ dùng Facebook như một ngân hàng?

Ai sẽ dùng Facebook như một ngân hàng?

Nếu được phê chuẩn và thành công, dịch vụ thanh toán tiền điện tử của Facebook hay Google sẽ là thách thức với ngân hàng bán lẻ truyền thống.

XOR, XOR Việt Nam