Hủy

FinTech startup Tin tức

Vốn cho startup hậu COVID

Vốn cho startup hậu COVID

Ngay khi dịch bệnh Covid-19 vừa tạm lắng, hàng loạt startup đã nhận được vốn đầu tư. Cũng từ đây, một thời kỳ mới đã mở ra cho startup.