Hủy

Friesland Campina Tin tức

6 doanh nghiệp phải kê khai giá sữa

6 doanh nghiệp phải kê khai giá sữa

Việc thực hiện kê khai giá và báo cáo của doanh nghiệp đề nghị gửi Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, trước ngày 25/11/2013.