Hủy

Genco3 Tin tức

IPO Genco 3: Cần một phép màu!

IPO Genco 3: Cần một phép màu!

Quá trình cổ phần hóa Genco 3 đang vào giai đoạn cuối cùng nhưng rào cản lớn nhất đối với quá trình cổ phần hóa “ông lớn” này là giá bán điện.