Hủy

Giá chào thuê Tin tức

  • 07/04/2014 - 06:49

    Ế hơn 2.500 tỷ đồng cổ phần IPO

    Hơn 70% trên tổng số 355 triệu cổ phần được các doanh nghiệp Nhà nước chào bán lần đầu ra công chúng không tìm được người mua trong vòng 3 tháng qua.