Hủy

Gia dau hoi phuc Tin tức

  • 10/04/2015 - 06:49

    Giá dầu hồi phục

    Giá dầu phiên 9/4 hồi phục sau số liệu kinh tế tích cực của Đức và bất ổn trong đàm phán thỏa thuận chương trình hạt nhân của Iran.