Hủy

Gia nhat dinh Tin tức

  • 12/02/2016 - 16:35

    Vì sao yên Nhật ngày càng mạnh hơn?

    Yên tăng mạnh khi giới đầu tư đổ tiền vào tài sản trú ẩn, cho thấy các lực thị trường đang lấn át nỗ lực hạ giá yên của BOJ.