Hủy

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở Tin tức

Sẽ không còn 'sổ hồng' nhà ở

Sẽ không còn 'sổ hồng' nhà ở

Trong dự thảo sửa Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng đề xuất bỏ “sổ hồng” (giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở). Theo Bộ Xây dựng, đề xuất này tránh chồng chéo với Luật Đất đai và thay vào đó chỉ cấp 1 loại “sổ đỏ”.