Hủy

Giấy tờ công dân Tin tức

Công dân sẽ có mã số định danh

Công dân sẽ có mã số định danh

Bộ Tư pháp dự kiến việc cấp mã số định danh cá nhân sẽ được triển khai từ tháng 6.2013 đến 5.2014. Mỗi mã số định danh cá nhân gồm 12 chữ số, cấp từ khi khai sinh và không thay đổi trong suốt cuộc đời.