Hủy

Giữ ổn định Tin tức

  • 08/02/2013 - 07:50

    Tỷ giá năm 2013 sẽ thế nào?

    Nhiều người đều thừa nhận một sự thật là tỷ giá đã ổn định suốt năm 2012 và có thể kéo dài xu hướng này hết 2013.