Hủy

Giữa đông Tin tức

  • 17/07/2012 - 21:51

    USD tăng sau tuyên bố của chủ tịch Fed

    USD tăng với hầu hết các đồng tiền chủ chốt sau khi Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lặp lại việc sẵn sàng hành động kích thích kinh tế.
XOR, XOR Việt Nam